871 805 112 info@esmentescola.es

Nou curs en Atenció Sociosanitària, una de les professions més demandades

21 Nov 2023 | Noticias

L’envelliment de la població i l’augment del nombre de persones en situació de dependència han fet augmentar la demanda de professionals en atenció sociosanitària. Per donar resposta a aquesta realitat social i contribuir al benestar de les persones, Esment Escola Professional ha impulsat un nou curs per alumnes que vulguin obtenir el Certificat de Professionalitat de nivell 2 en Atenció Sociosanitària per a persones dependents que es trobin en institucions socials.

El curs, que va arrancar aquest mes de novembre, compta amb 15 alumnes i inclou 480 hores teòriques i 80 hores de pràctiques. Un cop aconseguida aquesta acreditació, els alumnes podran treballar com a auxiliars en residències o centres d’ajuda a la dependència, tant en l’àmbit públic com privat.

L’atenció a les persones dependents en residències i centres de dia és una activitat que requereix una dedicació especial i d’un treball coordinat i en equip amb altres professionals. En Esment Escola Professional es dona la formació necessària per a ajudar aquestes persones a mantenir i millorar la seva autonomia personal, les seves relacions amb l’entorn i poder cobrir les necessitats que els vagin sorgint en el dia a dia. Una  especialitat que integra l’atenció sanitària d’una banda, i l’atenció social de l’altra. En definitiva, un nou model integrat d’atenció amb el que es vol donar resposta a una nova realitat social.  

El curs compta amb el finançament del SOIB.

Aquelles persones que estigueu interessades en cursar aquesta formació podeu informar-vos a través de l’equip d’orientació i formació d’Escola o bé omplir la inscripció per a propers cursos a través de la web o al correu cursos@esmentescola.es.

Share This